B Corp Global Climate Summit

✨🌎 เตรียมพบกับการรวมพลังครั้งสำคัญของภาคธุรกิจที่จะเร่งกำลังในการต่อสู้กับความถดถอยของสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และรวมพลังปกป้องจากผลกระทบของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น 🌎✨ ในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเฉลี่ยที่ระดับ 1.5 องศาเซลเซียสต่อปี ซึ่งเป็นขีดจำกัดปลอดภัยของโลกและทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยขีดจำกัดนี้จะสิ้นสุดลงอย่างเร็วที่สุดในอีก 9 ปีข้างหน้าหรือในปี 2030 ซึ่งอ้างอิงจากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยเป็นที่แน่ชัดว่าปัญหาครั้งนี้จะเป็นภัยคุกคามต่อทุกชีวิตบนโลกที่พวกเราจำเป็นจะต้องร่วมแรงร่วมใจในการแก้ปัญหา 🤝🤝 เราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง ? 🤝 ร่วมมือแสดงพลังของภาคธุรกิจในการสร้างสังคมยั่งยืน 🤝 ร่วมฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบของสภาพอากาศโลก 🤝 ร่วมสนับสนุนลดการปล่อยมลพิษและคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกชีวิตบนโลกทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า เราจะเริ่มต้นได้อย่างไร ? 📌 ประกาศสภาวะฉุกเฉินทางด้านสภาพอากาศ 📌 มุ่งมั่นที่จะตั้ง NET ZERO ในปี 2030 📌 วัดการปล่อยคาร์บอนของคุณ 📌 ลดการปล่อยคาร์บอนของคุณ 📌 เข้าร่วมกลุ่ม B Corp Climate Collective รายละเอียดของงาน B Corp Global Climate Summit Read more…

Congratulation Danone Thailand to be a Certified B Corp

B THE CHANGE “We have a dream.That one day, all companies will compete not only to be the best in the world but the best for the world.” Previous Next พิเศษ สำหรับพนักงานคนพิเศษ เนื่องด้วยในวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้ Danone Thailand จะมีการประกาศการได้รับการรับรองจาก B Corporation อย่างเป็นทางการ ทาง B Corp Thailand มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอถึงผลการดำเนินการดังกล่าว โอกาสนี้เราจึงอยากส่งมอบสิ่งดี ๆ Read more…

Our Movement

การขับเคลื่อนในประเทศไทย ประเทศไทยร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายพลังภาคธุรกิจเพื่อสร้างสังคมที่ดีในระดับโลก (BCORP Movement THAILAND) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ร่วมนำ BCORP มาตรฐานสากลในการประเมิน การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงคุณประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งดูแลสังคม เชื่อมโยงระบบรับรองสากล (BCORP Certified) ที่ยกระดับจากการรับรอง “ตัวสินค้าบริการที่ดีต่อสังคม” มาสู่ “องค์กรที่ดีต่อสังคม” ควบคู่กับการสร้างความรับรู้จากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ มุ่งสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ และมีผลประกอบการที่สะท้อนคุณประโยชน์ต่อสังคม สอดรับสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) กว่า 11 ปีของการพัฒนาเครือข่ายมาตรฐาน BCORP ริเริ่มขึ้นโดย BLAB GLOBAL  ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้วยการสนับสนุนของ มูลนิธิ Rockefeller  และ Standards Advisory Council (SAC) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขาทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยปัจจุบัน BLAB ได้ขยายเครือข่าย BLAB Global Partner ไปใน 8 Read more…

เปิดตัวโครงการ BCORP THAILAND MOVEMENT

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และวิสาหกิจเพื่อสังคมไนส์คอร์ป  ได้ร่วมกันจัดเวทีสัมมนานานาชาติ Driving Social Enterprise Towards Thailand 4.0  และการเปิดตัวโครงการ BCORP THAILAND MOVEMENT ขึ้น โดยภายในงานสัมมนานอกจากจะมีการพูดถึง Road Map การพัฒนาอย่างยั่งยืนยุคไทยแลนด์ 4.0 แล้ว ยังมีการเริ่มต้นการขับเคลื่อนมาตรฐาน BCORP ในประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการประเมินการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงคุณประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งดูแลสังคมภายใต้การรับรองตามระบบรับรองสากล หรือ BCORP Certified โดย BCORP นั้นได้ริเริ่มขึ้นโดย BLAB GLOBAL ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิRockefeller และ Standards Advisory Council (SAC) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขาจากทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยปัจจุบัน Read more…