SDG Action Manager รุ่นที่ 3

ถึงเวลาลงมือทำ เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นมากกว่าเป้าประสงค์ จากความสำเร็จในการจัดอบรมครั้งเเรกกับ 34องค์กรที่เข้าร่วมOnsite WorkshopPercent of participant78%Virsual WorkshopPercent of participant22% กลับมาเเล้วกับการจัดการอบรม SDG Action Manager รุ่นที่ 2 เข้มข้นขึ้นด้วยหลักสูตรที่จะพาคุณไปเข้าใจถึงกรอบการดำเนินงานด้าน SDGs ด้วยกรณีศึกษาจากการลงมือทำจากวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรื่องของความยั่งยืนนั้น เป็นอีกโจทย์ที่นักบริหารจัดการหลายท่านต้องกลับมาขบคิดถึงการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่าความยั่งยืนล้วนแต่ผูกโยงกับขีดความสามารถและมูลค่าขององค์กรให้เติบโตได้ในยุคที่เกิดวิกฤตการณ์หากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาแนวทางการวางกรอบตัวชี้วัดของ SDGs ที่จำเป็น (Prioritized SDGs) การอบรมครั้งนี้จะช่วยจับจุดให้ท่านได้พบกับตัวชี้วัด SDGs ที่สำคัญต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงเวลาลงมือทำ เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นมากกว่าเป้าประสงค์กลับมาเเล้วกับการจัดการอบรม SDG Action Manager รุ่นที่ 2เข้มข้นขึ้นด้วยหลักสูตรที่จะพาคุณไปเข้าใจถึงกรอบการดำเนินงานด้าน SDGs ด้วยกรณีศึกษาจากการลงมือทำ**เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่** หลักสูตรการลงมือทำ SDGs ยังคงต้องดำเนินต่อไป เพียงแต่เราทุกคนต้องเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจไปพร้อมกัน ดูแลกายและใจของคุณ แล้วมาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปพร้อมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้าน SDGs ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ในรูปแบบ Hybrid Workshopณ ห้องประชุม  Global Read more…

Congratulation Danone Thailand to be a Certified B Corp

B THE CHANGE “We have a dream.That one day, all companies will compete not only to be the best in the world but the best for the world.” Previous Next พิเศษ สำหรับพนักงานคนพิเศษ เนื่องด้วยในวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้ Danone Thailand จะมีการประกาศการได้รับการรับรองจาก B Corporation อย่างเป็นทางการ ทาง B Corp Thailand มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอถึงผลการดำเนินการดังกล่าว โอกาสนี้เราจึงอยากส่งมอบสิ่งดี ๆ Read more…

Our Movement

การขับเคลื่อนในประเทศไทย ประเทศไทยร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายพลังภาคธุรกิจเพื่อสร้างสังคมที่ดีในระดับโลก (BCORP Movement THAILAND) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ร่วมนำ BCORP มาตรฐานสากลในการประเมิน การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงคุณประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งดูแลสังคม เชื่อมโยงระบบรับรองสากล (BCORP Certified) ที่ยกระดับจากการรับรอง “ตัวสินค้าบริการที่ดีต่อสังคม” มาสู่ “องค์กรที่ดีต่อสังคม” ควบคู่กับการสร้างความรับรู้จากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ มุ่งสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ และมีผลประกอบการที่สะท้อนคุณประโยชน์ต่อสังคม สอดรับสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) กว่า 11 ปีของการพัฒนาเครือข่ายมาตรฐาน BCORP ริเริ่มขึ้นโดย BLAB GLOBAL  ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้วยการสนับสนุนของ มูลนิธิ Rockefeller  และ Standards Advisory Council (SAC) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขาทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยปัจจุบัน BLAB ได้ขยายเครือข่าย BLAB Global Partner ไปใน 8 Read more…

เปิดตัวโครงการ BCORP THAILAND MOVEMENT

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และวิสาหกิจเพื่อสังคมไนส์คอร์ป  ได้ร่วมกันจัดเวทีสัมมนานานาชาติ Driving Social Enterprise Towards Thailand 4.0  และการเปิดตัวโครงการ BCORP THAILAND MOVEMENT ขึ้น โดยภายในงานสัมมนานอกจากจะมีการพูดถึง Road Map การพัฒนาอย่างยั่งยืนยุคไทยแลนด์ 4.0 แล้ว ยังมีการเริ่มต้นการขับเคลื่อนมาตรฐาน BCORP ในประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการประเมินการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงคุณประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งดูแลสังคมภายใต้การรับรองตามระบบรับรองสากล หรือ BCORP Certified โดย BCORP นั้นได้ริเริ่มขึ้นโดย BLAB GLOBAL ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิRockefeller และ Standards Advisory Council (SAC) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขาจากทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยปัจจุบัน Read more…