456

ผู้คนไม่เชื่อว่าระบบเศรษฐกิจกำลังทำงานเพื่อพวกเขา ทำให้พวกเขาโกรธและคิดว่าพวกเขาเป็นถูกใช้เเรงงาน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงพยายามสร้าง B Economy ที่เหมาะกับทุกคนในระยะยาว ใน B Economy ธุรกิจต่างแข่งกันเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนบนโลกและเพื่อคุณภาพชีวิตที่น่าอยู่ของเรา

เราต้องการธุรกิจรูปแบบใหม่ที่สร้างความสมดุลระหว่างเป้าประสงค์ของธุรกิจและผลกำไร ซึ่งบริการ B Corporations เป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการพิจารณาผลกระทบของการตัดสินใจที่มีต่อคนทำงาน (Workers) ลูกค้า (Customers)  ชุมชน (Community) และสิ่งแวดล้อม (Environment) การรับรอง B Corporations มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานสูงสุดในด้านประสิทธิภาพการตรวจสอบและความโปร่งใส

ซึ่ง B Economy ใหญ่กว่า B Corps เเละ B Lab เพราะเป็นความร่วมมือกับผู้นำในทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวในวงกว้างทั่วโลกโดยใช้ธุรกิจเป็นพลังแห่งความดี

B Economy สร้างขึ้นโดยทุกคนที่ทำงานเพื่อซื้อจากลงทุนเรียนรู้หรือสอนเกี่ยวกับหรือสนับสนุนธุรกิจที่พยายามสร้างความมั่งคั่งร่วมกันและยั่งยืนสำหรับทุกคน

Partner-Network-Image

B Economy ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายขององค์กรระดับภูมิภาคที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน ซึ่งดำเนินงานอยู่ทั่วโลกโดยร่วมมือกับ B Lab เครือข่ายได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบมาตรฐานระดับโลกที่แข็งแกร่งและสอดคล้องกันผ่านการดำเนินการในพื้นที่ โดยต้องยอมรับว่าแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ด้วยกลยุทธ์การขยายตัวทั่วโลก 

B Lab Global เลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์และผู้สร้างการเคลื่อนไหวในพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค แนวทางนี้ช่วยให้การเคลื่อนไหวพัฒนาโดยมีลำดับความสำคัญระดับภูมิภาคเป็นปัจจัยชี้นำแทนที่จะเป็นแนวทางที่จับได้