เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ (PAPER & PAGE) ดิจิทัลเอเจนซี่แห่งแรกในไทยที่ได้รับการรับรองเป็น B Corp

ดิจิทัลเอเจนซี่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่มีมาตรฐานสูงสุดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) บริษัท เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กลายเป็นดิจิทัลเอเจนซี่แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ การรับรองให้เป็น B Corp (B Corp Certification) โดยที่การรับรองนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในความสำเร็จของ เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ เนื่องจากปีนี้ทางบริษัทเองได้ฉลองครบรอบ 5 ปี การได้รับการรับรองครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจในประเทศไทยหลาย ๆ ที่ได้ยึดถือ และปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และ ด้านการบริหารปกครอง (Governance) อย่างเคร่งครัด และเมื่อไม่นานมานี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยว่า S&P Global Sustainability Awards ได้จัดให้ธุรกิจไทย 41 ธุรกิจติดอันดับด้านความยั่งยืน ซึ่งถือว่าประเทศไทยมีบริษัทที่ติดอันดับมากเป็นอันดับ 4 ของโลก นอกเหนือจากเอเจนซี่ของเรา ยังมีบริษัทอื่น ๆ ในไทยที่ได้เป็น B Corporation เช่น Read more…

SDG Action Manager รุ่นที่ 3

ถึงเวลาลงมือทำ เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นมากกว่าเป้าประสงค์ จากความสำเร็จในการจัดอบรมครั้งเเรกกับ 34องค์กรที่เข้าร่วมOnsite WorkshopPercent of participant78%Virsual WorkshopPercent of participant22% กลับมาเเล้วกับการจัดการอบรม SDG Action Manager รุ่นที่ 2 เข้มข้นขึ้นด้วยหลักสูตรที่จะพาคุณไปเข้าใจถึงกรอบการดำเนินงานด้าน SDGs ด้วยกรณีศึกษาจากการลงมือทำจากวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรื่องของความยั่งยืนนั้น เป็นอีกโจทย์ที่นักบริหารจัดการหลายท่านต้องกลับมาขบคิดถึงการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่าความยั่งยืนล้วนแต่ผูกโยงกับขีดความสามารถและมูลค่าขององค์กรให้เติบโตได้ในยุคที่เกิดวิกฤตการณ์หากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาแนวทางการวางกรอบตัวชี้วัดของ SDGs ที่จำเป็น (Prioritized SDGs) การอบรมครั้งนี้จะช่วยจับจุดให้ท่านได้พบกับตัวชี้วัด SDGs ที่สำคัญต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงเวลาลงมือทำ เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นมากกว่าเป้าประสงค์กลับมาเเล้วกับการจัดการอบรม SDG Action Manager รุ่นที่ 2เข้มข้นขึ้นด้วยหลักสูตรที่จะพาคุณไปเข้าใจถึงกรอบการดำเนินงานด้าน SDGs ด้วยกรณีศึกษาจากการลงมือทำ**เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่** หลักสูตรการลงมือทำ SDGs ยังคงต้องดำเนินต่อไป เพียงแต่เราทุกคนต้องเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจไปพร้อมกัน ดูแลกายและใจของคุณ แล้วมาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปพร้อมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้าน SDGs ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ในรูปแบบ Hybrid Workshopณ ห้องประชุม  Global Read more…

ประโยชน์ของการใช้งาน Open Impact Data

 ประโยชน์ของการใช้งาน Open Impact Data แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาครัฐ บริหารงบประมาณในการทำโครงการ/กิจกรรม นักลงทุน ช่วยกำหนดและบริหารกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสังคม ภาคเอกชน ยกระดับแนวทางและมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อสังคม ภาคสังคม เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่ผู้ให้ทุน ผู้ประเมิน เข้าถึงฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษา และโมเดลทางสังคม มาร่วมทดสอบการสร้าง Impact ของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคมที่ openimpactdata.net แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบได้ที่ shorturl.at/zCGP8 #openimpactdata #oid #oidplatform#impactdata #socialvaluethailand#people #planet #prosperity#sdgsgoalhttps://www.youtube.com/watch?v=4WrN2hVAwDc&t=2s

Let’s Start The Impact

ร่วมสร้างข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีและการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า Open Impact Data แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางสังคม CREATE IMPACT เปิดใช้งานแล้ว ช่องทางที่จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับเหล่าผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม Impact Creator หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม Impact Assessor ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคม Impact Report รายงาน โครงการ กิจกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคมเพื่อเข้าถึง แลกเปลี่ยนมุมมอง และให้คำปรึกษาในการบูรณาการขยายผลสัมฤทธิ์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs Impact)มาร่วมทดสอบการสร้าง Impact ของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคมที่ openimpactdata.netแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบได้ที่ shorturl.at/zCGP8#openimpactdata #oid #oidplatform#impactdata #socialvaluethailand#people #planet #prosperity#sdgsgoalhttps://youtu.be/oNMAIHh1p5o

ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT)

ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT) ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom รหัส 962 4262 1595โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ดังนี้https://forms.gle/wiWWBNyH7aQk7ZW3A

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมเตรียมความพร้อม

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอินเดีย “มาแล้ว…กับโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและกำลังหาลู่ทางในการขยายโอกาสไปสู่ตลาดอินเดีย” ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการส่งออก เข้าร่วมโครงการการให้ความรู้เเละรับคำปรึกษาแบบต่อเนื่อง 6 เดือน (ระหว่างสิงหาคม 2564 – มกราคม 2565) ในรูปแบบ online โดยไม่จำกัดจำนวนเเละกลุ่มสินค้า โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยสำนักงานส่งสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย และ Bombay Chamber of Commerce and Industry (BCC) ภายใต้โครงการธนาคาร Asian Development Bank (ADB) ที่เปิดโอกาสในการเรียนรู้เเละให้คำปรึกษาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มเเข็ง สามารถขยายตลาด และประสานเชื่อมโยงเพื่อปูทางสู่การเจรจาการค้า มายังตลาดอินเดียได้ในอนาคต ‍เหมาะสำหรับ!‍ – บริษัทประชารัฐรักสามัคคี – วิสาหกิจชุมชน – สหกรณ์การเกษตร – ชุมชนสหกรณ์การเกษตร คุณสมบัติผู้เข้าร่วม: – ผู้ประกอบการหรือตัวแทน ที่จะทะเบียนเครื่องหมายการค้า Read more…

BCORP ร่วมผลักดันสู่ Net Zero

BCorp Thailand ขอเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญร่วมขบวนเข้าลู่การแข่งขัน และขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าสู่สนามที่เราจะร่วมกันลงไม้ลงมืออย่างจริงจังในการปกป้องความยุติธรรมให้แก่สภาพภูมิอากาศ เราเชื่อว่า เราจะหยุดยั้งมันได้ หากมีเจตจำนงค์ที่แข็งแกร่ง สู่ NET Zero การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2030 และต้องบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยสุทธิที่ศูนย์ไห้สำเร็จภายในกลางศตวรรษนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศให้ได้ BCORP ซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจกว่า 3,000 ราย ใน 60 ประเทศ ที่มุ่งดำเนินธุรกิจที่มีคุณค่าต่อโลก โดยผ่านระบบการประเมินมาตรฐานการบริหารที่คำนึงถึงผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กว่า 700 องค์กร ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าสู่เป้าหมาย Race to Zero คือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จนเป็นศูนย์ ภายในปี 2030 ร่วมมือกันปกป้องผลกระทบจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น โดยมีการจัด BCORP Global Climate Summit วันที่ 29 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม เป็นการประชุมทางออนไลน์ เพื่อระดมความคิดของภาคธุรกิจจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความก้าวหน้าสู่การประชุมภาคีตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่26 (COP Read more…

B Corp Global Climate Summit

 วันนี้แล้วนะคะกับงานประชุมระดับโลก B Corp Global Climate Summit มีหลายบริษัทจากทั่วโลกที่เข้าร่วมงานประชุมเพื่อศึกษาทิศทางปรับแผนธุรกิจให้ยั่งยืนโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่าลืมมาดูกันว่าทำไมภาคธุรกิจหลายๆ ภาคส่วนจึงต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่ Net Zero . 🤜 ปฏิบัติการนี้เริ่มต้นที่ 1 คน เพียงทุก 1 คน ช่วยกันปฏิวัติ BCORP Thailand เชื่อแน่นอนว่าจะเป็นปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ 🤛 #BCORPThailand ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมพูดคุยจุดประเด็น Climate Justice และ “ทางออก” ของมวลมนุษยชาติในอีกเพียงทศวรรษข้างหน้านี้ . ประเทศไทย พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งใน #RacetoZero Global Climate Collective อย่าพลาดงานสำคัญระดับโลก BCORP Thailand จะรวบรวม topics ที่น่าสนใจมาฝาก ทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อพลิกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญไว้ได้เลยค่ะ ทุกท่านสามารถรับชมงาน B Corp Global Read more…

RacetoZero Live in Bangkok

เชิญชวนเข้าร่วมรับชม RacetoZero Live in Bangkok”อีกเพียงไม่ถึง 10 ปี กับภารกิจหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกมิให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส”B Corp Thailand รวบรวมพลังของผู้นำจากทุกภาคส่วน ร่วมตบเท้าเข้าเวทีการแข่งขันเพื่อรักษาไว้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญทุกสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา ร่วมกันเร่งรักษา#RacetoZero เป็นแคมเปญระดับโลกที่อยากให้เราทุกคนมาผนึกกำลังเพื่อปฏิวัติการแข่งขันลดคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี_2030 ทุกคนมีส่วนร่วมได้การปฏิวัติด้านสภาพอากาศเพื่อทุกชีวิตของเราในอนาคตได้ในการแข่งขันครั้งนี้ ในอีกแปดปีข้างหน้าที่มี ทุกชีวิตในอนาคตเป็นเดิมพัน การสร้างความตื่นตัวในการดำเนินการและขยายผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน (Catalyze Action & Build on Momentum ) พบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาชวนทุกท่านเข้าร่วมปฏิบัติการรวมพลังสร้างโลก Net Zero เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน Mr. Corey Lien Co-Founder and CEO of DOMI Earth. Catalyzing an organic movement for sustainable business. Ms. Kesaya Baba Read more…

B Corp Global Climate Summit

BCTH วันนี้ขอเสนอ Highlight ที่ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดกับ Speakers ภายในงาน  B Corp Global Climate Summit งานประชุมระดับโลกที่ให้ความสำคัญของเทรนด์การปฏิวัติด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระดับโลก (Global Climate ) เรามาพบกับ ผู้นำจากหลากหลายภาคส่วน ที่ร่วมเป็นกระบอกเสียงและลงมือทำในวาระการแข่งขันของมวลมนุษยชาติในครั้งนี้ #RacetoZero 1. Gonzalo Muñoz Abogabi – UN High Level Champion for Climate Action at COP25; B Lab Global Board Member; Co-Founder of Sistema B Internacional ที่ผ่านมาของ Gonzalo Muñoz Abogabi ได้รับรางวัลระดับนานาชาติของ Circulars 2019 Read more…