ประโยชน์ของการใช้งาน Open Impact Data

 ประโยชน์ของการใช้งาน Open Impact Data แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาครัฐ บริหารงบประมาณในการทำโครงการ/กิจกรรม นักลงทุน ช่วยกำหนดและบริหารกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสังคม ภาคเอกชน ยกระดับแนวทางและมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อสังคม ภาคสังคม เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่ผู้ให้ทุน ผู้ประเมิน เข้าถึงฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษา และโมเดลทางสังคม มาร่วมทดสอบการสร้าง Impact ของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคมที่ openimpactdata.net แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบได้ที่ shorturl.at/zCGP8 #openimpactdata #oid #oidplatform#impactdata #socialvaluethailand#people #planet #prosperity#sdgsgoalhttps://www.youtube.com/watch?v=4WrN2hVAwDc&t=2s

Let’s Start The Impact

ร่วมสร้างข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีและการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า Open Impact Data แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางสังคม CREATE IMPACT เปิดใช้งานแล้ว ช่องทางที่จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับเหล่าผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม Impact Creator หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม Impact Assessor ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคม Impact Report รายงาน โครงการ กิจกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคมเพื่อเข้าถึง แลกเปลี่ยนมุมมอง และให้คำปรึกษาในการบูรณาการขยายผลสัมฤทธิ์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs Impact)มาร่วมทดสอบการสร้าง Impact ของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคมที่ openimpactdata.netแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบได้ที่ shorturl.at/zCGP8#openimpactdata #oid #oidplatform#impactdata #socialvaluethailand#people #planet #prosperity#sdgsgoalhttps://youtu.be/oNMAIHh1p5o

ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT)

ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand (EnT) ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom รหัส 962 4262 1595โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ดังนี้https://forms.gle/wiWWBNyH7aQk7ZW3A

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมเตรียมความพร้อม

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอินเดีย “มาแล้ว…กับโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและกำลังหาลู่ทางในการขยายโอกาสไปสู่ตลาดอินเดีย” ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการส่งออก เข้าร่วมโครงการการให้ความรู้เเละรับคำปรึกษาแบบต่อเนื่อง 6 เดือน (ระหว่างสิงหาคม 2564 – มกราคม 2565) ในรูปแบบ online โดยไม่จำกัดจำนวนเเละกลุ่มสินค้า โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยสำนักงานส่งสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย และ Bombay Chamber of Commerce and Industry (BCC) ภายใต้โครงการธนาคาร Asian Development Bank (ADB) ที่เปิดโอกาสในการเรียนรู้เเละให้คำปรึกษาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มเเข็ง สามารถขยายตลาด และประสานเชื่อมโยงเพื่อปูทางสู่การเจรจาการค้า มายังตลาดอินเดียได้ในอนาคต ‍เหมาะสำหรับ!‍ – บริษัทประชารัฐรักสามัคคี – วิสาหกิจชุมชน – สหกรณ์การเกษตร – ชุมชนสหกรณ์การเกษตร คุณสมบัติผู้เข้าร่วม: – ผู้ประกอบการหรือตัวแทน ที่จะทะเบียนเครื่องหมายการค้า Read more…

BCORP ร่วมผลักดันสู่ Net Zero

BCorp Thailand ขอเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญร่วมขบวนเข้าลู่การแข่งขัน และขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าสู่สนามที่เราจะร่วมกันลงไม้ลงมืออย่างจริงจังในการปกป้องความยุติธรรมให้แก่สภาพภูมิอากาศ เราเชื่อว่า เราจะหยุดยั้งมันได้ หากมีเจตจำนงค์ที่แข็งแกร่ง สู่ NET Zero การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2030 และต้องบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยสุทธิที่ศูนย์ไห้สำเร็จภายในกลางศตวรรษนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศให้ได้ BCORP ซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจกว่า 3,000 ราย ใน 60 ประเทศ ที่มุ่งดำเนินธุรกิจที่มีคุณค่าต่อโลก โดยผ่านระบบการประเมินมาตรฐานการบริหารที่คำนึงถึงผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กว่า 700 องค์กร ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าสู่เป้าหมาย Race to Zero คือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จนเป็นศูนย์ ภายในปี 2030 ร่วมมือกันปกป้องผลกระทบจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น โดยมีการจัด BCORP Global Climate Summit วันที่ 29 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม เป็นการประชุมทางออนไลน์ เพื่อระดมความคิดของภาคธุรกิจจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความก้าวหน้าสู่การประชุมภาคีตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่26 (COP Read more…

B Corp Global Climate Summit

 วันนี้แล้วนะคะกับงานประชุมระดับโลก B Corp Global Climate Summit มีหลายบริษัทจากทั่วโลกที่เข้าร่วมงานประชุมเพื่อศึกษาทิศทางปรับแผนธุรกิจให้ยั่งยืนโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่าลืมมาดูกันว่าทำไมภาคธุรกิจหลายๆ ภาคส่วนจึงต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่ Net Zero . 🤜 ปฏิบัติการนี้เริ่มต้นที่ 1 คน เพียงทุก 1 คน ช่วยกันปฏิวัติ BCORP Thailand เชื่อแน่นอนว่าจะเป็นปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ 🤛 #BCORPThailand ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมพูดคุยจุดประเด็น Climate Justice และ “ทางออก” ของมวลมนุษยชาติในอีกเพียงทศวรรษข้างหน้านี้ . ประเทศไทย พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งใน #RacetoZero Global Climate Collective อย่าพลาดงานสำคัญระดับโลก BCORP Thailand จะรวบรวม topics ที่น่าสนใจมาฝาก ทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อพลิกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญไว้ได้เลยค่ะ ทุกท่านสามารถรับชมงาน B Corp Global Read more…

RacetoZero Live in Bangkok

เชิญชวนเข้าร่วมรับชม RacetoZero Live in Bangkok”อีกเพียงไม่ถึง 10 ปี กับภารกิจหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกมิให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส”B Corp Thailand รวบรวมพลังของผู้นำจากทุกภาคส่วน ร่วมตบเท้าเข้าเวทีการแข่งขันเพื่อรักษาไว้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญทุกสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา ร่วมกันเร่งรักษา#RacetoZero เป็นแคมเปญระดับโลกที่อยากให้เราทุกคนมาผนึกกำลังเพื่อปฏิวัติการแข่งขันลดคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี_2030 ทุกคนมีส่วนร่วมได้การปฏิวัติด้านสภาพอากาศเพื่อทุกชีวิตของเราในอนาคตได้ในการแข่งขันครั้งนี้ ในอีกแปดปีข้างหน้าที่มี ทุกชีวิตในอนาคตเป็นเดิมพัน การสร้างความตื่นตัวในการดำเนินการและขยายผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน (Catalyze Action & Build on Momentum ) พบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาชวนทุกท่านเข้าร่วมปฏิบัติการรวมพลังสร้างโลก Net Zero เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน Mr. Corey Lien Co-Founder and CEO of DOMI Earth. Catalyzing an organic movement for sustainable business. Ms. Kesaya Baba Read more…

B Corp Global Climate Summit

BCTH วันนี้ขอเสนอ Highlight ที่ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดกับ Speakers ภายในงาน  B Corp Global Climate Summit งานประชุมระดับโลกที่ให้ความสำคัญของเทรนด์การปฏิวัติด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระดับโลก (Global Climate ) เรามาพบกับ ผู้นำจากหลากหลายภาคส่วน ที่ร่วมเป็นกระบอกเสียงและลงมือทำในวาระการแข่งขันของมวลมนุษยชาติในครั้งนี้ #RacetoZero 1. Gonzalo Muñoz Abogabi – UN High Level Champion for Climate Action at COP25; B Lab Global Board Member; Co-Founder of Sistema B Internacional ที่ผ่านมาของ Gonzalo Muñoz Abogabi ได้รับรางวัลระดับนานาชาติของ Circulars 2019 Read more…

B Corp Global Climate Summit

✨🌎 เตรียมพบกับการรวมพลังครั้งสำคัญของภาคธุรกิจที่จะเร่งกำลังในการต่อสู้กับความถดถอยของสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และรวมพลังปกป้องจากผลกระทบของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น 🌎✨ ในปัจจุบันจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นขีดจำกัดปลอดภัยของโลกและทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยขีดจำกัดนี้จะสิ้นสุดลงอย่างเร็วที่สุดในอีก 9 ปีข้างหน้าหรือในปี 2030 ซึ่งอ้างอิงจากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยเป็นที่แน่ชัดว่าปัญหาครั้งนี้จะเป็นภัยคุกคามต่อทุกชีวิตบนโลกที่พวกเราจำเป็นจะต้องร่วมแรงร่วมใจในการแก้ปัญหา 🤝🤝 เราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง ? 🤝 ร่วมมือแสดงพลังของภาคธุรกิจในการสร้างสังคมยั่งยืน 🤝 ร่วมฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบของสภาพอากาศโลก 🤝 ร่วมสนับสนุนลดการปล่อยมลพิษและคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกชีวิตบนโลกทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า เราจะเริ่มต้นได้อย่างไร ? 📌 ประกาศสภาวะฉุกเฉินทางด้านสภาพอากาศ 📌 มุ่งมั่นที่จะตั้ง NET ZERO ในปี 2030 📌 วัดการปล่อยคาร์บอนของคุณ 📌 ลดการปล่อยคาร์บอนของคุณ 📌 เข้าร่วมกลุ่ม B Corp Climate Collective รายละเอียดของงาน B Corp Global Climate Summit Read more…