รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอินเดีย

“มาแล้ว…กับโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและกำลังหาลู่ทางในการขยายโอกาสไปสู่ตลาดอินเดีย”

📢📌ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการส่งออก เข้าร่วมโครงการการให้ความรู้เเละรับคำปรึกษาแบบต่อเนื่อง 6 เดือน (ระหว่างสิงหาคม 2564 – มกราคม 2565) ในรูปแบบ online โดยไม่จำกัดจำนวนเเละกลุ่มสินค้า 🛎

💻โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยสำนักงานส่งสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย และ Bombay Chamber of Commerce and Industry (BCC) ภายใต้โครงการธนาคาร Asian Development Bank (ADB) ที่เปิดโอกาสในการเรียนรู้เเละให้คำปรึกษาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มเเข็ง สามารถขยายตลาด และประสานเชื่อมโยงเพื่อปูทางสู่การเจรจาการค้า
มายังตลาดอินเดียได้ในอนาคต🥇

❤️🔥เหมาะสำหรับ!❤️🔥
– บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
– วิสาหกิจชุมชน
– สหกรณ์การเกษตร
– ชุมชนสหกรณ์การเกษตร

🏆 คุณสมบัติผู้เข้าร่วม:
– ผู้ประกอบการหรือตัวแทน ที่จะทะเบียนเครื่องหมายการค้า
– นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความสนใจและมีสินค้าพร้อมขยายตลาดไปสู่อินเดีย

🛎 สนใจสมัครได้เเล้ว วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2564 ที่ https://forms.gle/5G9GtJoUpAj8QEuA9

🔑 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
thaitrademumbai2@gmail.com

Categories: EventsNews

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *