BCorp Thailand ขอเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญร่วมขบวนเข้าลู่การแข่งขัน และขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าสู่สนามที่เราจะร่วมกันลงไม้ลงมืออย่างจริงจังในการปกป้องความยุติธรรมให้แก่สภาพภูมิอากาศ เราเชื่อว่า เราจะหยุดยั้งมันได้ หากมีเจตจำนงค์ที่แข็งแกร่ง สู่ NET Zero การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2030 และต้องบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยสุทธิที่ศูนย์ไห้สำเร็จภายในกลางศตวรรษนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศให้ได้

BCORP ซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจกว่า 3,000 ราย ใน 60 ประเทศ ที่มุ่งดำเนินธุรกิจที่มีคุณค่าต่อโลก โดยผ่านระบบการประเมินมาตรฐานการบริหารที่คำนึงถึงผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้กว่า 700 องค์กร ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าสู่เป้าหมาย Race to Zero คือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จนเป็นศูนย์ ภายในปี 2030 ร่วมมือกันปกป้องผลกระทบจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น โดยมีการจัด BCORP Global Climate Summit วันที่ 29 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม เป็นการประชุมทางออนไลน์ เพื่อระดมความคิดของภาคธุรกิจจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความก้าวหน้าสู่การประชุมภาคีตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่26 (COP 26) ซึ่งจะจัดที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ในเดือนพฤศจิกายน 2564

สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ ผู้อำนวยการบริหาร BCorp Thailand ได้เชิญทุกภาคส่วนในสังคมไทย เข้าสู่ลู่วิ่งของสนามความร่วมมือกัน เพื่อปกป้องความ ยุติธรรมให้แก่สภาพภูมิอากาศ ( Climate Justice ) เพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำเติมสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบอันเลวร้าย จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ขอให้เริ่มต้นที่การร่วมเป็น เครือข่ายกับฺ B Corp Climate Collective ซึ่งเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญ ของภาครัฐ เอกชน และสังคม ที่จะเร่งต่้านสภาพย่ำแย่ของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และปกป้องผลกระทบจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น

การร่วมเป็นเครือข่าย จะได้ให้ความช่วยเหลือ ข้อมูล กรณีศึกษา แนว ปฏิบัติ แหล่งทุนสนับสนุน เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ก็ต้องเปลี่ยนแปลง นโยบาย เทคโนโลยีการผลิต และพฤติกรรมการบริโภค ที่ส่งผลให้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนถึงระดับสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อลดโลกร้อน

ทั้งนี้มี 4 ประเด็นสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน”องค์กรรักษ์โลก”

1.ร่วมประกาศภาวะเร่งด่วนสภาพอากาศ (Declare Climate Emergency) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตระหนักรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภาวะโลกร้อน มีอยู่จริง และมาตรการที่ใช้อยู่ ยังไม่เพียงพอ

2.ประกาศเจตนารมณ์(Commit to NET ZERO 2030) ให้คำมั่นสัญญา ที่จะมุ่งมั่นจริงจังในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกให้ลดลง 50% จนถึงขั้นสุทธิเป็นศูนย์ ( Net Zero) ภายในปี 2030

3.วัดผลการปล่อยก๊าซคาร์บอน ( Measure ํYour Carbon Footprint) วัดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการดำเนินธุรกิจของตนเอง เพื่อการรับรู้และเตรียมหาวิธีการแก้ไขเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

4.ลดการปล่อยคาร์บอน ( Reduce Your Cabon Emission) เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้ว เราสามารถลดปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกมาได้อย่างไร

ในงาน BCCC Summit ที่ผ่านมานั้น เชื่อว่าเป็นจุดเริ่มที่ดีที่ “ทุกคน” และภาคธุรกิจซึ่งขับเคลื่อน GDP โลกกว่า 75% ร่วมประกาศภาวะเร่งด่วน (DECLARE) วางแผนลงมือทำ (CLIMATE ACTION PLAN ) ประกาศเจตนารมณ์ (COMMMIT NETZero2030) วัดผลและตั้งเป้าลดระดับ (MEASURE&REDUCE) เราสามารถเป็นส่วนสำคัญของเส้นทางในเร่งมือ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบได้ และในฐานะ พลเมืองโลก เราจะฝากอะไรไว้บนโลกใบนี้ ? น่าจะเป็นสิ่งที่ อย่างน้อยที่สุด เราเอง จะไม่เลือกเป็น “ส่วนหนึ่งของปัญหา” แต่เราจะเลือกเป็น “ส่วนหนึ่งของทางออก” ที่จะนำไปสู่การชะลอ ยับยั้ง และร่วมแก้ไข วิกฤติการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ให้ความเป็นธรรมกับโลกและสภาพภูมิอากาศสู่อนุชนรุ่นหลัง

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารผ่านทาง FB: https://www.facebook.com/bcorpthailand/
สอบถามเพิ่มเติม : BCORP Thailand
Tel : 090-669-3961, 089-680-1233
E-mail : bcorpthailand@nisecorporation.com
#RacetoZero #netzero
#THAILAND
#BCorpthailand
#BCCSummit2021
#environment
#carbon
#COP26

Categories: Events

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *