✨🌎 เตรียมพบกับการรวมพลังครั้งสำคัญของภาคธุรกิจที่จะเร่งกำลังในการต่อสู้กับความถดถอยของสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และรวมพลังปกป้องจากผลกระทบของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น 🌎✨

ในปัจจุบันจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นขีดจำกัดปลอดภัยของโลกและทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยขีดจำกัดนี้จะสิ้นสุดลงอย่างเร็วที่สุดในอีก 9 ปีข้างหน้าหรือในปี 2030 ซึ่งอ้างอิงจากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยเป็นที่แน่ชัดว่าปัญหาครั้งนี้จะเป็นภัยคุกคามต่อทุกชีวิตบนโลกที่พวกเราจำเป็นจะต้องร่วมแรงร่วมใจในการแก้ปัญหา 🤝🤝

เราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง ?

🤝 ร่วมมือแสดงพลังของภาคธุรกิจในการสร้างสังคมยั่งยืน

🤝 ร่วมฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบของสภาพอากาศโลก

🤝 ร่วมสนับสนุนลดการปล่อยมลพิษและคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกชีวิตบนโลกทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า

เราจะเริ่มต้นได้อย่างไร ?

📌 ประกาศสภาวะฉุกเฉินทางด้านสภาพอากาศ

📌 มุ่งมั่นที่จะตั้ง NET ZERO ในปี 2030

📌 วัดการปล่อยคาร์บอนของคุณ

📌 ลดการปล่อยคาร์บอนของคุณ

📌 เข้าร่วมกลุ่ม B Corp Climate Collective

รายละเอียดของงาน B Corp Global Climate Summit

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน และ วันที่ 1 กรกฎาคม 2021

รูปแบบ : Virtual Conference

Key Topics :

 1. การเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศ (Center Climate Justice)
 2. กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (Build Trust & Community)
 3. การสร้างความตื่นตัวในการดำเนินการและขยายผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน (Catalyze Action & Build on Momentum )
 4. การเตรียมความพร้อมของเครือข่าย B Corps เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero (Equip ALL B Corps for Journey to Net Zero with justice at the center)

ตารางเวลา (Schedule Overview)

วันที่ 1 (29 มิถุนายน) – Unified Global Summit Programming

เป็นการสัมมนาถึงกระแสและความสำคัญของเทรนด์การปฏิวัติด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระดับโลก (Global Climate ) กับวิทยากรจากทั่วโลก อาทิ

 • Gonzalo Muñoz Abogabir – UN High Level Champion for Climate Action at COP25; B Lab Global Board Member; Co-Founder of Sistema B Internacional
 • Mitzi Jonelle Tan – Youth Climate Activist based in Manila, Phillippines
 • Dr. Ellonda Williams – Director of Justice, Equity, Diversity & Inclusion, B Lab
 • Raj Aggarwal – President, Provoc (a Certified B Corp); Co-Founder, B Corp Climate Collective; Chair, Climate Justice Task Force of B Corp Climate Collective
 • TiQuoria Jackson – Environmental and Climate Justice Co-Chair, Howard County NAACP
 • Mark Cook – Education Committee Co-Chair, Elders Climate Action
 • David Chen – COO & Co-Founder, Golden Sunland
 • Gladys Kivati – Founder & Senior Consultant, Sustainable Business Consulting (Nairobi, Kenya)
 • Fátima González-Torres – Video Strategist and Regional Director, Ecosia
 • Marita Davies – Storyteller & Author, (Melbourne, Australia)
 • René Calpanchay – CEO Pueblos Originales SAS
 • Dan Egol – Executive Director, Inclusion NextWork
 • Justin Wright – CEO, Habitus (a Certified B Corp); Co-Founder, B Corp Climate Collective
 • Dan Osusky – Global Head of Standards & Insights, B Lab; Member, B Global Climate Task Force
 • Kim Coupounas – Co-Chair, B Global Climate Task Force; Global Ambassador, B Lab
 • Charmian Love – Co-Chair, B Global Climate Task Force; Co-Founder & Activist in Resident, B Lab UK

และยังมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องอีกมากมายที่จะมาให้ความรู้คุณ!

วันที่ 2 (30 มิถุนายน) – Regional Programming

เป็นการพูดถึงเกี่ยวกับสภาพอากาศในระดับภูมิภาคตลอดทั้งวันโดยแยกเป็นห้องย่อย (Break Out Sessions) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกประเด็นที่สนใจในแต่ละภูมิภาค โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานสนับสนุนกับพันธมิตรภาคีเครือข่ายกว่า 13 ประเทศ อาทิ B Lab Africa, B Lab Asia, B Lab Europe, Sistema B, B Lab UK, B Lab Australia & New Zealand, B Lab U.S. & Canada.

วันที่ 3 (1 กรกฎาคม) – The Forum

ในวันสุดท้ายนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแบ่งปันงานและความเชี่ยวชาญ เพื่อการเพิ่มพูนความรู้และการปฏิวัติด้านสภาพอากาศของผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้เชิงลึกนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ใครควรเข้าร่วมงานนี้บ้าง?

✅ สมาชิก BCorp

✅ ฝ่ายกลยุทธ์/นโยบาย/แผน

✅ ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม/ความยั่งยืน

✅ ฝ่ายพัฒนาองค์กร

✅ ผู้ที่สนใจในการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก

มาพบกับคำตอบที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้การปฏิวัติด้านสภาพอากาศเพื่อทุกชีวิตของเราในอนาคตได้ในการแข่งขันครั้งนี้ ในอีกแปดปีข้างหน้าที่มี ทุกชีวิตในอนาคตเป็นเดิมพัน

ลงทะเบียนฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นได้ที่ : https://www.bcorpclimatecollective.org/join

สอบถามเพิ่มเติม : BCorp Thailand

Tel : 090-669-3961, 089-680-1233

E-mail : bcorpthailand@nisecorporation.com

การเคลื่อนไหวในกลุ่มธุรกิจ B Corporation ทั้งหมดนั้นมีความเชื่อในการดำเนินธุรกิจว่า การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องคำนึงถึงผู้คน สถานที่ และโลก ให้ได้รับผลกระทบที่ตามมาในเชิงบวกด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทางกลุ่มธุรกิจ B Corporation ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆเสมอ และด้วยเหตุนี้ บริษัท B ทั้งหมดจึงได้ให้คำมั่นทางกฏหมายเพื่อที่จะดำรงไว้เพื่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมมือกันอย่างกล้าหาญ เพราะฉะนั้นเข้าร่วมกับเรา!

#RacetoZero

#netzero

#2030

#BCorpthailand

#BCCSummit2021

Categories: Events

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *