บทบาททางผู้นำที่มาพร้อมการลงมือทำ Time for Action
👤 บทบาททางผู้นำที่มาพร้อมการลงมือทำ Time for Action

🕑 ผ่านไปเเล้วสำหรับ SDG Action Manager Workshop Day ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2021 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Global Compact Network Thailand และ BCORP Thailandที่มองเห็นถึงการพัฒนาความยั่งยืนโดยนำหลักสูตรสำหรับผู้บุกเบิกและผู้นำ ลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม

🎯 การตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย ที่ได้ประกาศจากทางองค์การสหประชาชาติที่ได้มีการประกาศใช้ตั้งเเต่วันที่ 1 มกราคม 2016 เเละตั้งเป้าให้สำเร็จก่อน 2030 ซึ่งการตอบโจทย์เป้าประสงค์ SDGs กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมที่ต้องวัดผลได้
🤝 ในครั้งนี้ ได้มีการรวบรวมจากหลากหลายองค์กรหลายภาคส่วน ทั้งภาคสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และ ภาคการศึกษาชั้นนำ ที่มีวิสัยทัศน์ของการทำ SDGs และเห็นถึงความสำคัญของการประเมิน นอกจากนั้นยังได้มีการเเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่น่าสนใจเเละสามารถนำไปต่อยอดได้ต่อไป
✊ มาร่วมกันลงมือทำให้เกิดสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมดี ๆ เเบบนี้ เราจะจัดขึ้นอีกที่ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2021

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *