เรื่องดีดี… ที่ต้อง ข ย า ย

🎯 SDG Action Manager Program 🎯

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษแล้วพบกัน วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Global Compact Network Thailand ชั้น 31 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก (https://goo.gl/maps/X4cQdUUfQEzX5vKU9) เเละ Virtual Zoom Online Meeting

พร้อม Special Impact Session การติดตามผลการดำเนินงานกับ 5 ครั้งผ่านทาง Zoom เป็นเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง ตั้งเเต่เวลา 16.00-17.30 น.

[11.02.2021] Module 1: Governance

[18.02.2021] Module 2: Worker

[25.02.2021] Module3: Community

[04.03.2021] Module4: Customer

[11.03.2021] Module5: Environment

ทั่วโลกให้ความสำคัญและจับตามองกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโลก (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน จึงมองว่าการมีเครื่องมืออย่าง SDG Action Manager จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ภายในปี 2030 หรือพ.ศ. 2573 ตามที่องค์การสหประชาชาติได้วางไว้

โดยโอกาสนี้ในปี 2021 Global Compact Network Thailand และ B CORP Thailand มุ่งเป้าในการถ่ายทอดองค์ความรู้ SDG Action Manager ผ่านหลักสูตร “SDG Action Manager Workshop” และจะขยายผลในการทดลองใช้เครื่องมือนำร่องในกลุ่มสมาชิก Global Compact Network Thailand เพื่อเป็นต้นแบบในวัดผลการดำเนินงานขององค์กรที่ดีในประเทศไทย

องค์กรจะสามารถใช้ SDG Action Manager ได้อย่างไรบ้าง?

1. Find your starting point: สามารถกำหนดเเละหาทิศทางในการเริ่มต้นการดำเนินการตามกรอบ SDGs ได้

2. Understand and share your impact: สามารถทำความเข้าใจ เเบ่งปันถึงผลกระทบของการดำเนินการเพื่อเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินตามข้อกำหนก SDGs ได้

3. Set goals and track improvement: สามารถตั้งเป้าหมาย ติดตามผลเพื่อนำไปปรับเเก้ได้

4. Collaborate across your company: สามารถประสานการดำเนินการในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้

5. Learn at every step: สามารถเรียนรู้ในทุกการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6. Trailblaze together: สามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนเเนวทางการดำเนินงานที่ดีเเละมีประสิทธิภาพได้ภายในปี 2030

SDG Action Manager เป็นเครื่องมือระดับสากลที่ได้รับการรับรองจาก United Nation Global Compact (UNGC) และ B LAB โดยการพัฒนาตามหลักการประเมินองค์กรด้านความยั่งยืนที่จะเข้ามาช่วยเหลือภาคธุรกิจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการตัวชี้วัด เพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ SDGs Impact เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม การทำธุรกิจจึงเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ในศตวรรษที่ 21st Corporate Citizenship

*โดยราคาค่าสมัครปกติ เเบ่งเป็น

ค่าสมัคร Onsite 12,000 บาท/ท่าน

ค่าสมัคร Virtual 9,999 บาท /ท่าน

** หลักสูตร SDG Action Manager Workshop รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น !!

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

สิทธิพิเศษสำหรับ Member รับส่วนลด 20%

หากลงทะเบียนและชำระเงิน Early Bird รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ภายในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

***ท่านต้องนำ Laptop ของท่านมาในวันที่อบรมด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 089–6801233 , 090-6693961

Email : bcorpthailand@nisecorporation.com

#SDGActionManager

#SDGs #SustainableDevelopmentGoals

#UN #UNGC #GCNT

#BLAB #BCORP #BCORPTH

SDG Action Manager รุ่นที่ 2

ถึงเวลาลงมือทำ เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นมากกว่าเป้าประสงค์ จากความสำเร็จในการจัดอบรมครั้งเเรกกับ 0 องค์กรที่เข้าร่วม Onsite Workshop Percent of participant 78% Virsual Workshop Percent of participant 22% กลับมาเเล้วกับการจัดการอบรม SDG Action Manager รุ่นที่ 2 เข้มข้นขึ้นด้วยหลักสูตรที่จะพาคุณไปเข้าใจถึงกรอบการดำเนินงานด้าน SDGs ด้วยกรณีศึกษาจากการลงมือทำจากวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรื่องของความยั่งยืนนั้น เป็นอีกโจทย์ที่นักบริหารจัดการหลายท่านต้องกลับมาขบคิดถึงการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่าความยั่งยืนล้วนแต่ผูกโยงกับขีดความสามารถและมูลค่าขององค์กรให้เติบโตได้ในยุคที่เกิดวิกฤตการณ์หากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาแนวทางการวางกรอบตัวชี้วัดของ SDGs ที่จำเป็น…

🤔ธุรกิจของคุณกำลังเผชิญกับปัญหาการจัดการเหล่านี้อยู่หรือไม่?

ธุรกิจของคุณกำลังเผชิญกับปัญหาการจัดการเหล่านี้อยู่หรือไม่ SDGs เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอย่างไร? จะต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้าง? แล้วจะชี้วัดอย่างไรให้เป็นรูปธรรม? หากคุณกำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้ วันนี้เรามีเครื่องมือดี ๆ มาเสนอในการที่จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงเเละเพิ่มโอกาสในการบูรณาการการสร้างคุณค่าร่วมทางสังคมให้กับธุรกิจของคุณ กับการอบรม SDG Action Manager Workshop ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. และติดตามผลการดำเนินงานอีก 5 ครั้งผ่านทาง Zoom…

เรื่องดีดี… ที่ต้อง ข ย า ย กับ SDG Action Manager Program

เรื่องดีดี… ที่ต้อง ข ย า ย SDG Action Manager Program ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษแล้วพบกัน วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Global Compact Network Thailand ชั้น 31 อาคาร…

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *