B Certificate

B Lab

B Economy

B Academy Asia

Our Movement

เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ (PAPER & PAGE) ดิจิทัลเอเจนซี่แห่งแรกในไทยที่ได้รับการรับรองเป็น B Corp

ดิจิทัลเอเจนซี่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่มีมาตรฐานสูงสุดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) บริษัท เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กลายเป็นดิจิทัลเอเจนซี่แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ การรับรองให้เป็น B Corp (B Corp Certification) โดยที่การรับรองนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในความสำเร็จของ เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ เนื่องจากปีนี้ทางบริษัทเองได้ฉลองครบรอบ 5 ปี การได้รับการรับรองครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจในประเทศไทยหลาย ๆ ที่ได้ยึดถือ และปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และ ด้านการบริหารปกครอง (Governance) อย่างเคร่งครัด และเมื่อไม่นานมานี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยว่า S&P Global Read more…

SDG Action Manager รุ่นที่ 3

ถึงเวลาลงมือทำ เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นมากกว่าเป้าประสงค์ จากความสำเร็จในการจัดอบรมครั้งเเรกกับ 34องค์กรที่เข้าร่วมOnsite WorkshopPercent of participant78%Virsual WorkshopPercent of participant22% กลับมาเเล้วกับการจัดการอบรม SDG Action Manager รุ่นที่ 2 เข้มข้นขึ้นด้วยหลักสูตรที่จะพาคุณไปเข้าใจถึงกรอบการดำเนินงานด้าน SDGs ด้วยกรณีศึกษาจากการลงมือทำจากวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรื่องของความยั่งยืนนั้น เป็นอีกโจทย์ที่นักบริหารจัดการหลายท่านต้องกลับมาขบคิดถึงการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่าความยั่งยืนล้วนแต่ผูกโยงกับขีดความสามารถและมูลค่าขององค์กรให้เติบโตได้ในยุคที่เกิดวิกฤตการณ์หากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาแนวทางการวางกรอบตัวชี้วัดของ SDGs ที่จำเป็น (Prioritized SDGs) การอบรมครั้งนี้จะช่วยจับจุดให้ท่านได้พบกับตัวชี้วัด SDGs ที่สำคัญต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงเวลาลงมือทำ เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นมากกว่าเป้าประสงค์กลับมาเเล้วกับการจัดการอบรม SDG Action Manager รุ่นที่ 2เข้มข้นขึ้นด้วยหลักสูตรที่จะพาคุณไปเข้าใจถึงกรอบการดำเนินงานด้าน SDGs Read more…

ประโยชน์ของการใช้งาน Open Impact Data

 ประโยชน์ของการใช้งาน Open Impact Data แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาครัฐ บริหารงบประมาณในการทำโครงการ/กิจกรรม นักลงทุน ช่วยกำหนดและบริหารกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสังคม ภาคเอกชน ยกระดับแนวทางและมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อสังคม ภาคสังคม เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่ผู้ให้ทุน ผู้ประเมิน เข้าถึงฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษา และโมเดลทางสังคม มาร่วมทดสอบการสร้าง Impact ของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคมที่ openimpactdata.net แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบได้ที่ shorturl.at/zCGP8 #openimpactdata #oid #oidplatform#impactdata #socialvaluethailand#people #planet #prosperity#sdgsgoalhttps://www.youtube.com/watch?v=4WrN2hVAwDc&t=2s

Get in Touch

Give us a ring

B Corp Thailand

E-mail: bcorpthailand@nisecorporation.com
Tel : 090-669-3961, 0896801233
Mon - Fri, 09:00-18:00

Contact Us